ubuntu logo animation

customization – How can I customize the Ubuntu boot up ..

The Reasons Why We Love Ubuntu Logo Animation